10 kapitol strategie pro sociální sítě

Školení

Během 5 let, kdy se věnujeme správě sociálních médií, jsme zjistili, že i když má každý klient trochu odlišné cíle, vyplatí se držet pevné osnovy pro strategii. Ušetří to nakonec mnoho energie, času i peněz. Na co tedy nezapomenout?

Analýza

Analýza obsahuje informace, které jsou relevantní pro vytvoření strategie. Především jde o informace o cílové skupině, se kterou budete na sociálních médiích komunikovat a analýzu konkurence.

Cíle a jak jich chcete dosáhnout

Stanovení cílů a postupu řešení je nejtěžší částí strategie. Odvíjí se od nich její dílčí části a slouží pro zhodnocení výchozího stavu i kontrolu aktuálního nebo koncového plnění. Nejdůležitější část pro agenturu i klienta J

Vybraná sociální média

Popis sociálních médií a způsobu jejich začlenění do plnění cílů. Klient i agentura okamžitě vidí, jaký rozsah činností se provádí (souvisí s cenou J ).

Vizuální styl komunikace

Jak se odliší příspěvky Vaší značky od příspěvků konkurence i ostatního obsahu na sociálních médiích? Grafika rozhoduje o tom, zda Váš obsah uživatele zaujme i zda si ho spojí s Vaší značkou.

Komunikační strategie

Komunikační strategie určuje dlouhodobý plán témat Vaší komunikace na jednotlivých sociálních médií a vzájemné propojení této komunikace. Vytvoření kvalitního obsahu (příspěvků, článků, grafiky, videa atd.) zabere několik týdnů a plánování dopředu je proto nutností. Pokud se ke komunikaci vyjadřuje více odpovědných pracovníků, pak i schvalování trvá nějakou dobu. Z našich zkušeností víme, že dobře naplánovaná komunikace, které počítá s různými možnostmi vývoje se vyplatí.

Kampaně

Pro období roku, které je důležité pro splnění cílů strategie, je vhodné připravit kampaň, která upoutá pozornost uživatelů a odlišní značku od konkurence. Kampaně bývají klíčovým prvkem, který odlišuje jednotlivé značky a je proto nutné jim věnovat samostatnou část ve strategii a popsat jejich návaznost na další aktivity značky v online, offline prostředí i dovnitř společnosti.

Reakce na příspěvky a komunikace s uživateli

Nezapomeňte také vhodně zvolit tón komunikace s Vašimi uživateli a popsat procesy, které souvisí s reakcí na dotazy uživatelů. Standardní počty dotazů mohou zásadně vzrůst v případě krizové situace nebo během kampaní a schopnost rychlé reakce pozitivně ohodnotí pohled na Vaši značku.

Struktura týmu a odpovědnost

Popsaná struktura týmu umožňuje jednak pevně stanovit odpovědnosti za realizované procesy, ale také vyčíslit náročnost správy sociálních médií. Základní tým pro sociální média by měl mít aspoň jednoho editora, grafika, správce reklamy a samostatné pracovníky uživatelské podpory, kteří budou zajišťovat včasnou reakci na příspěvky uživatelů. Pro realizaci kampaní je na místě zajistit projektového manažera.

Nástroje a služby pro sociální média

Popište nástroje, které využijete pro publikaci, správu reklam, schvalování, reakce na příspěvky nebo monitoring online prostředí a analýzu trendů.

Rozsah a kvalita nástrojů může výrazně ovlivnit výslednou cenu za správu sociálních médií.

Rozpočet a KPI

Nezapomeňte na závěr uvést vyhrazený rozpočet dle jednotlivých činností a také přiřadit metriky cílů, které mohou být popsány také v kapitole cíle. Díky uvedení metrik přímo v rozpočtu je možné jednoduše spočítat náklady na splnění jednotlivých cílů a tím pádem také základní efektivitu správy sociálních médií pro Vaši značku.

Jak přesně připravit strategii pro sociální sítě se dozvíte v naší příručce Upřímná sociální média. Máte zájem o ukázku? Napište nám.

Máte zájem o zpracování strategie pro Vaši značku? Neváhejte se na nás také obrátit.

, ,
Předchozí příspěvek
ClickBakers a smart traffic management
Následující příspěvek
Objevte silné stránky reklamy na HbbTV

Související články

Menu