Přidaná hodnota školení komunikace pro telekomunikační jedničku

Školení

Zvýšit kvalitu zákaznické péče na sociálních sítích a poskytnout zpětnou vazbu operátorům. Právě takový brief jsme dostali na úvod spolupráce se slovenskou telekomunikační jedničkou. Osnovu školení jsme sestavili na základě analýzy, kterou jsme vypracovali se zapojením operátorů a manažerů zákaznické péče.

Nadstandardní komunikace a zákaznická péče jsou klíčové pro udržení zákazníka a jeho spokojenost.

Z výsledků získaných sledováním běžného provozu linky se jako zásadní ukázala potřeba zavedení pomocné línie pro přípravu odpovědí – tak zvaných Principů komunikace a schopnost provedení okamžité osobní zpětné vazby operátorem.

Principy komunikace napomáhají operátorovi rychle a kvalitně formulovat odpověď, která přináší uživateli užitek i lepší dojem ze zákaznické péče. Kromě uspokojení zákazníka berou v úvahu také posílení nebo obranu značky v komunikaci. Tyto vlastnosti jsou pro Principy komunikace v rámci školení Brand Care unikátní a dochází tak k odlišení od standardních odpovědí typických pro korporátní komunikaci.

Školení komunikace a zákaznické péče na sociálních sítích je součástí programu Brand Care. V rámci tohoto programu pomáháme společnostem se zlepšením komunikace a zákaznické péče i s výběrem vhodných technologických nástrojů.

Nadstandardní komunikace a zákaznická péče jsou klíčové pro udržení zákazníka a jeho spokojenost. Platí to nejen v telekomunikacích, ale také v bankovnictví, energetice a dalších vysoce konkurenčních oblastech. Program Brand Care jsme adaptovali pro libovolná zákaznická centra a díky němu již nemusíte sledovat a analyzovat komunikaci Vaší značky v digitálním prostředí.

Tuto práci převezmeme za Vás, včetně trendů ve vztahu k Vaší značce. V pravidelném reportu Vás upozorníme na anomálie a doporučíme kroky pro okamžité zlepšení. Přidaná hodnota programu Brand Care spočívá v úspoře času, získání relevantnějších dat a jejich vyhodnocení s ohledem na stanovená KPI.

Máte zájem o podobné řešení? Kontaktujte nás.

, ,
Předchozí příspěvek
Objevte silné stránky reklamy na HbbTV
Následující příspěvek
Vánoční dárky s Tendencí zacílené na B2B

Související články

Menu