Trendy 2016 v digitálním marketingu

Data, obsah, real-time, HbbTV, lokální, mobil, znalosti. V těchto pojmech vidím rok 2016. Trefím se?

Data driven marketing

Data budou důležitá pro načasování kampaní, volbu komunikačních kanálů, optimalizaci formátů i vyhodnocení nákupu a zlepšení CRM.

Sběr, užití dat a jejich systematické využití se přenese z IT a obchodních procesů také do marketingu. Klíčovým bodem bude schopnost získávat a zpracovávat data z celé nákupní cesty zákazníka, což povede k odhalení slabých míst a ke stanovení krátkodobých i dlouhodobých priorit v marketingu. S růstem množství získaných dat poroste také potřeba jejich zpracování a správné interpretace.

Data budou důležitá pro načasování kampaní, volbu komunikačních kanálů, optimalizaci formátů i vyhodnocení nákupu a zlepšení CRM.

Bude nutné zajistit propojení dat mezi odděleními prodeje, marketingu, produktu a zákaznické podpory, případně dalších.

V rámci společností budou vznikat pozice digitálních manažerů nebo digitálních marketingových manažerů, kteří budou mít na starosti digitální marketing, média, komunikaci a integraci digitálních technologií do společnosti.

Obsahový marketing

Značky by měly v rámci své strategie stanovit, jakým způsobem budou spolupracovat s blogery.

Rok 2016 přinese další rozmach obsahového marketingu s cílem dostat se hlouběji do podvědomí uživatelů. Značky by měly v rámci své strategie stanovit, jakým způsobem budou spolupracovat s blogery, youtubery i profesionálními redaktory, jaký obsah zamýšlí publikovat na vlastních kanálech a jak hodlají monitorovat obsah generovaný uživateli.

Kromě profesionálního a poloprofesionálního obsahu poroste také význam obsahu běžných uživatelů, který se projeví v hodnocení na srovnávacích serverech, osobních profilech i na diskusních fórech.

HbbTV

Komerční, veřejnoprávní televize i první inzerenti si v roce 2015 v ČR osahali nezbytné technologické pozadí včetně možností cílení a reportování, a lze proto očekávat rostoucí počet reklamních kampaní, kdy si diváci budou moct například prohlížet zboží na svých televizích nebo připravit nákupní košík. Orientační počet aktivních uživatelů, kterým se zobrazilo červené tlačítko, je asi jeden milion.

Instant messaging v zákaznické podpoře

Důležitým trendem bude další zrychlování zákaznické podpory na desítky vteřin nebo jednotky minut prostřednictvím „chatovacích“ modulů na webových stránkách nebo instant messaging služeb, jako jsou WhatsApp, Skype, Facebook messenger a samozřejmě prostřednictvím sociálních sítí.

V tomto důsledku budou muset společnosti posílit zdroje v oblasti zákaznické podpory a budou se muset rozhodnout, zda za tuto komunikaci mají být odpovědni vlastní pracovníci nebo agentura.

Mobile first přístup

Ačkoliv nákupy na mobilních telefonech se pravděpodobně ani v roce 2016 nepřiblíží nákupům na PC, ostatní části nákupní cesty budou uživatelé realizovat z velké části na mobilních zařízeních. Komunikace, webové stránky i související obsah by proto měly být tvořeny, ale také vymýšleny s důrazem na použití na mobilních zařízeních. Mobile first přístup se nebude týkat pouze obsahu, ale také aktivit, které uživatelé provádí na mobilním telefonu nebo PC, jako je využití zákaznické podpory, výběr zboží atd.

Lokální zápisy, reklama, mapy

S růstem mobilního vyhledávání vzroste význam propojení zápisů v mapách, hodnocení a aktuálních informací o firmě.

Google uvedl novou podobu Google+ stránek pro firmy, které mohou být nativně propojeny se zápisy v Google mapách, hodnocením firem a aktuálními informacemi o pobočce nebo společnosti, což ovlivní rozsah informací dostupných z mobilního vyhledávání Google. Očekáváme zvýšení zájmu značek o využití lokálních zápisů Google a také zvýšení lokální reklamy ve vyhledávání.

Facebook v tomto směru nezůstává pozadu a také podporuje lokální provozovatele skrz facebookové stránky podniků. Otázkou zůstává, kdy uvede vyhledávání, které bude možné použít například pro nalezení služeb v okolí.

Reputace značky, hodnocení a recenze

Díky dostupným funkcím hodnocení a doporučení v zápisech Google nebo na Facebooku, srovnávacím portálům i diskusním fórům poroste význam reputace značek v online prostředí i v monitoringu online prostoru.

Značky začnou ještě více pracovat s ambasadory z řad běžných uživatelů, aby byla pokryta oblast obsahu mimo vlastní komunikační kanály.

Online streaming a zpravodajství

Obsah v reálném čase, ať už formou videa nebo textové reportáže, se stává nedílnou součástí zpravodajských serverů a představuje také velký potenciál pro značky, které jej mohou zprostředkovat na svých webových stránkách, sociálních médiích nebo v aplikacích. Značky se čím dál více budou stávat také publishery, jako je to v případě Red Bullu i dalších firem.

Lze očekávat také postupný vznik dalších externích i interních redakcí, které budou mít za úkol vytvářet obsah pro značky a jejich uživatele.

Vzdělávání v digitálním marketingu

Oblastí, která zatím čeká na své objevení, je vzdělávání v digitálním marketingu. Ať již jde o skupinu malých podnikatelů nebo živnostníků, kteří přicházejí do styku s webem, online reklamou nebo sociálními médii sami, nebo o profesionální digitální manažery, kteří musí mít aspoň obecné znalosti a schopnosti v marketingu, IT, plánování médií, PR, komunikaci, kreativitě a v odvětví své značky, poptávka po informacích a školeních typu „jak na to“ poroste vysokým tempem.

Jaký bude vývoj v digitálním marketingu podle vás? Napište Váš pohled do komentáře nebo na našich sociálních sítích.

Menu